webinar register page

TÜBİTAK ULAKBİM’den Araştırmacılara Uluslararası Akademik Yayınlar
TÜBİTAK ULAKBİM, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Türkiye’deki tüm üniversitelere onbinlerce dergi, binlerce e-kitap ve daha birçok kaynak türü içeren veri tabanları sağlamaktadır.
• Dünyanın önde gelen yayıncılarından derlenmiş 23.000’e yakın fazla tam metin dergiye erişim
• eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri, raporlar ve daha birçok doküman türünü kapsayan içerik
• Tüm disiplinlerde en önemli alan ve atıf indekslerinde yer alan yayınların tam metinleri.
o Web of Science (AHCI, SCI, SSCI) ve Scopus
o ATLA Religion, ERIC, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, PsycINFO
o AGRICOLA, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex, GeoRef, Inspec, MEDLINE
• Pratik özellikler ve üretkenlik araçları: Hedefe yönelik kaynak tarama, kişisel klasör kullanımı, arama ve dergi hatırlatmaları oluşturma, otomatik olarak kaynakça oluşturma, vs.

Aug 17, 2022 03:30 PM in Istanbul

Webinar logo
* Required information
Loading